TEDx เป็นงานที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครท้องถิ่น ภายใต้ใบอนุญาตและแนวทางการจัดงานจาก TED Conferences LLC

โครงการ TEDxThammasatU เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษาที่มีความรักใน TED talk มารวมตัวกัน และต้องการในจัด TED Talk ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง เพราะเราเชื่อว่าการจัด TEDxThammasatU ในครั้งนี้นอกเหนือจากที่เราต้องการสร้างเวทีทางความคิด และการแชร์ไอเดียดี ๆ ที่หลากหลายให้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัย และสร้างสื่อให้กับคนที่มีไอเดียหรือความคิดดี ๆ แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นในสังคม เพื่อที่จะให้ความคิดดีๆเหล่านั้นจะได้ถูกนำไปต่อยอดและพัฒนาสู่สังคมต่อไปแล้ว เรายังต้องการสร้างชุมชน (Community) ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยชุมชนนั้นนอกจากจะเกิดระหว่างทีมงาน TEDxThammasatU แล้ว เรายังต้องการสร้างชุมชนให้เกิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งวิทยากรและผู้ชม

เป้าหมายสูงสุดของเราคือเป็น Hub of Community คือเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนหรือชมรม เราอยากเป็นสถานที่แรกสำหรับคนที่ต้องการสร้างชุมชนนึกถึง อยากเป็นที่ที่เชื่อมผู้คนที่มีแนวคิดดีๆหรือแรงจูงใจเหมือน ๆ กันมาเจอกัน เพราะเราคิดว่าการแก้ปัญหาหรือการสร้าง impact ให้กับสังคมด้วยตัวคนเดียวนั้นจะส่งผลกระทบได้น้อย มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อน เพื่อนที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ร่วมกัน

ดังนั้นชุมชนจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราต้องการสร้างชุมชนและจัดงาน TEDxThammasatU ขึ้นมา