FAQ

1) TED คืออะไร? แตกต่างจาก TEDx อย่างไร?

TED เป็นงานสัมมนาไม่แสวงหาผลกำไร จัดขึ้นโดย TED Conferences LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ “ความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ (Ideas Worth Spreading)” ผ่านการพูดบนเวทีของ TED ส่วน TEDx เป็นงานที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครท้องถิ่น ภายใต้ใบอนุญาตและแนวทางการจัดงานจาก TED Conferences LLC

2) TEDxThammasatU เกิดขึ้นได้อย่างไร?

TEDxThammasatU เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นและขับเคลื่ยนโดยนักศึกษาทั้งหมด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษาที่เชื่อในพลังของความคิดและการบอกต่อ และต้องการให้ TEDx เป็นอีกเวธีหนึ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสามารถแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตนเอง

3) จุดมุ่งหมายของ TEDxThammasatU คืออะไร?

เพราะ TED เชื่อว่าพลังของความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ TEDxThammasatU จึงมีจุดมุ่งหวังที่จะสร้าง community  แห่งความคิดและการบอกต่อ โดยเริ่มจากในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้นักศึกษาได้ร่วมเผยแพร่ไอเดียและแลกเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองที่ควรค่าแก่การบอกต่อ เพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังสามารถเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆ อีกหนึ่งแหล่งของทุกๆคน

4) Speaker ที่จะมาในงานคือใคร?

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเปิดใจฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย TEDxThammasatU จะทำการเปิดเผยรายชื่อ Speaker หลังปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน

5) Pre-Activity ก่อนวันงานจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือไม่

Pre-activity เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมได้มามีโอกาสรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ชมทุกคนเปิดรับไอเดียใหม่ๆในวันจริง พร้อมทั้งเป็นการแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จัก TEDxThammasatU ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งโดยกิจกรรมนี้ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

6) ทำไมจึงต้องมีการคัดผู้ชม

ทางTEDxThammasatU ต้องการรับผู้ชมที่มีความหลากหลายทางความคิด นอกจากนี้ทางทีมงานได้คำนึงถึงประสบการณ์ที่ผู้ชมจะได้รับ ทางเราจึงจำกัดที่นั่งสำหรับผู้ชมเพียง 100 ที่เท่านั้น

7) ภาษาที่ผู้พูดใช้ในงาน

ภายในงานภาษาที่ใช้จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

8) ทำไมจึงต้องมีการคิดราคาค่าเข้าชม

เนื่องจาก TEDxThammasatU เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่ภายใต้การดำเนินการจัดงานนั้นมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทางทีมงานจึงต้องเก็บค่าเข้าชม โดยคิดเป็น นักเรียน นักศึกษา 350 บาท และ บุคคลทั่วไป 500 บาท

9) กิจกรรมของผู้ฟังทำอะไรบ้าง

ผู้เข้าร่วมชมทุกท่านจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยแบ่งเป็นสามช่วงเวลาดังนี้

  • Pre-Activity เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นก่อนงาน
  • กิจกรรมภายในวันจริง – นอกจากรับฟังไอเดียจากผู้พูดแล้ว จะมีกิจกรรมเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้ฟังทุกคน และยังมี After-Party เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้พูดพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังและทีมงานอีกด้วย
  • Post-Activity เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายหลัง ซึ่งทางเราจะแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

Top