TEDxThammasatU จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)

ราคาบัตร
นักศึกษา (ระดับปริญญาตรีลงไป) 300 บาท
บุคคลทั่วไป 500 บาท

ระยะเวลาการสมัครถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560

*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลล์ยืนยันจาก hr@tedxthammasatu.com พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน โดยจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันนับจากได้รับอีเมล ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์